De 5 Gaarde – sidst opdateret 31.05.2022

Nedenfor kan du læse nærmere om den behandling af dine personoplysninger, der kan finde sted, når du benytter hjemmesiden, herunder når du foretager køb eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os som dataansvarlige på:

De 5 Gaarde A/S
Havnen 1
8700 Horsens
CVR: 26529786

(”vi”, ”os”, ”vores”)

Telefon: 42 82 09 99
E-mail: mail@de5gaarde.dk

Formål, retsgrundlag og opbevaringsperiode

Køb på hjemmesiden

Hvis du foretager køb på hjemmesiden, behandler vi dine personoplysninger for at kunne levere varer til dig, gennemføre betalinger samt administrere returneringer og reklamationer. Til disse formål behandler vi de oplysninger, som du indtaster på hjemmesiden, herunder eksempelvis dit navn, dine kontaktoplysninger, dine ordredetaljer og dine kontooplysninger.

Behandlingen sker for at vi kan opfylde en kontrakt, som du er part i, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

Oplysningerne bliver slettet 3 år efter aftalens opfyldelse, jf. dog nedenfor om vores retlige forpligtelser.

Henvendelser og support

Hvis du retter henvendelse til os i forbindelse med vores udbud af produkter på hjemmesiden, behandler vi dit navn, dine kontaktoplysninger og andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med henvendelsen, for at kunne besvare den.

Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne svare på dine henvendelser, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne slettes efter 3 måneder fra din seneste henvendelse er blevet besvaret eller på det tidspunkt, hvor der ikke længere er grundlag for at tro, at yderligere korrespondance vil blive nødvendig.

Oprettelse af brugerkonto

Hvis du opretter en brugerkonto på vores hjemmeside behandler vi dine oplysninger for at kunne administrere din konto. Til dette formål behandler vi dit navn, dine kontaktoplysninger og din adgangskode samt øvrige oplysninger, som du måtte give til os.

Behandlingen sker for at vi kan opfylde en kontrakt, som du er part i, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

Oplysningerne bliver slettet 6 måneder efter at din konto opsiges, jf. dog nedenfor om vores retlige forpligtelser.

Markedsføring

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kan vi behandle dit navn, din e-mailadresse og oplysninger om din adfærd på hjemmesiden, herunder om foretagne køb, for at kunne kommunikere med dig samt for at målrette indholdet af nyhedsbrevet til dine interesser.

Behandlingen sker for at vi kan sende dig markedsføring i overensstemmelse med dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forinden.

Oplysningerne bliver slettet, når du tilbagekalder dit samtykke eller efter en periode på 12 måneder, hvor vi ikke har kommunikeret med dig. Vi vil dog i en periode på op til 5 år efter dit samtykke er trukket tilbage opbevare dokumentation for dit samtykke. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at kunne dokumentere et tidligere samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet det vurderes, at den overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

Cookies

Når du besøger www.de5gaarde.dk, indsamler vi visse oplysninger om din brug af vores hjemmeside via cookies, herunder eksempelvis hvilken type browser, du bruger, hvilke søgetermer, du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer, besøgte sider samt gennemførte og ikke gennemførte køb, med det formål at udarbejde statistik til forbedring af hjemmesiden samt for at målrette vores markedsføring, så det passer til dine interesser.

Behandlingen sker i overensstemmelse med dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på ’Opdatér cookies’ nederst på siden. Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forinden.

Vi opbevarer oplysningerne indsamlet via cookies indtil dit samtykke tilbagekaldes, eller (hvis samtykket ikke tilbagekaldes) i op til 6 måneder efter de pågældende personoplysninger er blevet indsamlet. Vi vil dog i en periode på op til 5 år efter dit samtykke er trukket tilbage opbevare dokumentation for dit samtykke. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at kunne dokumentere et tidligere samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet det vurderes, at den overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i cookiepolitikken her.

Retlige forpligtelser og rettigheder

Vi behandler de oplysninger, der indgår på din faktura, med det formål at opfylde vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringslovens bestemmelser om opbevaring af regnskabsmateriale.

Behandlingen sker for at vi kan opfylde vores retlige forpligtelse i henhold til bogføringsloven, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

Oplysningerne bliver slettet efter 5 år regnet fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

Derudover kan vi behandle personoplysningerne nævnt ovenfor med det formål at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder i forbindelse med en tvist, en klage eller en undersøgelse iværksat af en offentlig myndighed. Retsgrundlaget for vores behandling er i det tilfælde vores legitime interesse i at behandle oplysningerne, idet det vurderes at den overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Oplysningerne slettes (såfremt der ikke er anden hjemmel til deres opbevaring), når de efter en konkret vurdering ikke længere anses for nødvendige af hensyn til tvisten, klagen eller undersøgelsen.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

Dine oplysninger kan blive overladt/videregivet til følgende tredjeparter:

a. Serviceudbydere og leverandører, der hjælper med vores forretningsaktiviteter, herunder eksempelvis udbydere af hostingydelser, analyseværktøjer, markedsføringsydelser, IT-ydelser samt transport- og logistikvirksomheder.

b. Eksterne rådgivere.

c. Andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil, eller hvis de er involveret i et opkøb, der involverer hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver heri.

Overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Det drejer sig om visse serviceudbydere og leverandører, der hjælper med vores forretningsaktiviteter, og som er beliggende i USA.

Alle overførsler til databehandlere, der er beliggende uden for EU/EØS, sker under iagttagelse af gyldige garantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Dine rettigheder

Under visse forudsætninger har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:

a. Retten til indsigt:
Du har ret til at anmode om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som behandles.

b. Retten til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

c. Retten til sletning:
Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

d. Retten til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

e. Retten til dataportabilitet:
Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.

f. Retten til at gøre indsigelse:
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre behandlingen af dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis der er legitime grunde til at fortsætte behandlingen.

g. Udøvelse af rettigheder og retten til at klage:
Hvis du ønsker at udøve ovennævnte rettigheder, kan du kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne, der er anført øverst i denne persondatapolitik. Ønsker du at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.